Werkwijze

Oriënterend onderzoek

Wanneer u zich met uw klacht bij onze praktijk meldt, al dan niet met een verwijzing van een arts, wordt er een afspraak gemaakt voor een eerste vraaggesprek en een oriënterend onderzoek. Hiermee wordt de ontstaanswijze en het verloop van uw klacht in beeld gebracht.  

Lichamelijk onderzoek

Vervolgens worden bij het lichamelijk onderzoek aanvullende functietesten verricht om de fysiotherapeutische diagnose vast te stellen. Daarna wordt bekeken of wij kunnen volstaan met een eenmalig advies of dat wij overgaan tot een fysiotherapeutische behandeling.

Behandelplan

De gegevens uit het vraaggesprek en het onderzoek bepalen het behandelplan. Als er onvoldoende informatie beschikbaar is of als nader onderzoek gewenst is, nemen wij contact op met de betreffende huisarts of specialist. Indien mogelijk wordt er een prognose gegeven over het herstel en de duur van de behandeling. Met behulp van tussentijdse evaluaties wordt de voortgang bijgehouden. Zo kunnen eventuele wijzingen aangebracht worden. Aan het eind van de behandelperiode krijgt de verwijzende arts een schriftelijk verslag.